Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: P. Emilia Pisarek
Wiceprzewodniczący: P. Katarzyna Szczypta
Skarbnik: P. Ewelina Odolczyk

Sekretarz: P. Katarzyna Szczypta

Składka rodzicielska wynosi: 60 zł
Rodzice dwójki dzieci uczęszczających do przedszkola płacą :
Pieniądze należy wpłacać do skarbnika Rady Rodziców: P. Ewelina Odolczyk (grupa Pszczółki - 3latki)


Prosimy o płacenie równymi kwotami.

Przedszkolowo.pl logo