Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Skarbnik:

Sekretarz:
Składka rodzicielska wynosi:
Rodzice dwójki dzieci uczęszczających do przedszkola płacą :
Pieniądze należy wpłacać do skarbnika Rady Rodziców:

Prosimy o płacenie równymi kwotami.

Przedszkolowo.pl logo