Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY “MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”

Drodzy rodzice i opiekunowie w związku z prowadzonym u nas w przedszkolu programem edukacyjnym “Czytające przedszkole “ zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Moja ulubiona postać bajkowa”


Cel konkursu:

+ rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i kreatywności,
+ wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastycznych,
+ propagowanie bajek i baśni,
+ popularyzowanie twórczości literackiej dzieci


Konkurs trwa od 30.05.2016 r. do 10.06.2016 r.


Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Wiskitkach.

2.Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną (postać fikcyjną z wiersza, bajki, baśni, legendy, komiksu, dobranocki, którą dziecko najbardziej lubi) w formacie A4 (w dowolnym układzie - pionowo albo poziomo) wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie.

3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję w następującym składzie:

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiskitkach - Pani Ewa Częścik,

członka Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Wiskitkach- Pani Sylwia Dukaczewska

Przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Wiskitkach - Pani Dorota Bielińska.


Jury w swoich ocenach przyznawać będzie punkty (0-2) w następujących kryteriach:

- oryginalność kompozycji,
- różnorodność zastosowanych technik,
- brak elementów gotowych,
- estetykę wykonania,
- kolorystykę,
- wkład pracy.

PRACE NIESAMODZIELNE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.


4.Komisja wybierze po 1 pracy z każdej grupy wiekowej. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. Ilość punktów wraz z wynikami konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione będą na stronie internetowej przedszkola 17.06. 2016 r.Prace przekazujemy wychowawcy grupy. Prace powinny być czytelnie opisane ołówkiem na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, grupę przedszkolną oraz tytuł bajki wraz z imieniem przedstawionym na pracy.


Organizator konkursu:

Katarzyna Jaśpińska
Konkurs trwał do: 2016-06-10, 00:00
Konkurs 2016-05-24, 23:02 | autor: Katarzyna Maria Jaśpińska
Przedszkolowo.pl logo