Koncepcja pracy przedszkola

"Mądry, zdrowy, bezpieczny i zadowolony przedszkolak...w publicznym przedszkolu w Wiskitkach"

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WISKITKACH


Mądry ponieważ:
1. nabywa wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
2. uczestniczy w zajęciach dostosowanych do jego możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań;
3. pracuje metodami aktywnymi, co pozwala mu na zdobywanie wiadomości i umiejętności poprzez własne działanie i doświadczanie;
4. rozwija zainteresowania, korzystając z bezpłatnych dodatkowych zajęć takich jak: język angielski, religia ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej kształtującej postawę, koło plastyczne, koło teatralne;
5. spędza czas w przyjaznym otoczeniu, korzysta z różnorodnych pomocy naukowych i zabawek budzących jego wyobraźnię i ciekawość świata;
6. pracują z nim osoby odpowiednio przygotowane, potrafiące diagnozować jego potrzeby i organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną (np. pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną);


Zdrowy gdyż:
1. zdrowo się odżywia i przestrzega zasad zdrowego trybu życia (udział w projektach "W zdrowym ciele, zdrowy duch", zbilansowane posiłki);
2. dba o sprawność i prawidłowy rozwój psychoruchowy;
3. rozwija się poprzez różnorodne formy ruchu na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko); uczestniczy w zajęciach na śniegu służących hartowaniu organizmu;


Zadowolony ponieważ:
1. lubi swoje przedszkole, z chęcią do niego przychodzi;
2. ma możliwość realizacji własnych własnych pasji i zainteresowań, spędzania czasu z rówieśnikami, nawiązywania przyjaźni;
3. stworzono mu warunki do przeżywania pozytywnych doświadczeń w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji;
4. jest otoczony życzliwymi ludźmi dlatego czuje się doceniany, lubiany, akceptowany i rozumiany;
5. wspólnie z rodzicami i nauczycielami podejmuje różnorodne działania na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego;
6. bierze udział w wycieczkach, spacerach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi;


Bezpieczny ze względu na:
1. właściwe warunki lokalowe oraz wyposażenie sprzyjające bezpiecznej zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi;
2. troskliwych i odpowiedzialnych opiekunów, planujących swoje działania i rozwiązujących pojawiające się problemy;
3. nabywa i nieustannie pogłębia wiedzę nt. konieczności zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim; realizuje program promujący bezpieczeństwo "Z bezpieczeństwem za pan brat";
4. wypracowanie, przestrzeganie i stosowanie Kodeksu Bezpiecznego Przedszkolaka – czyli zasad bezpiecznego zachowania się;
5. współdziałanie przedszkola z rodzicami, włączanie ich w działania placówki;
Przedszkolowo.pl logo