GRUPA PSZCZÓŁKI (4-latki)

Wychowawca + język angielski - Katarzyna Jaśpińska
Nauczyciele - Hanna Matusiak
Pomoc nauczyciela - Mirosława Kałęcka

Religia - Patrycja MarcinkowskaZAJĘCIA DODATKOWE:
Język angielski - P. Katarzyna Jaśpińska - poniedziałek 10:00-10:30
Religia - P. Patrycja Marcinkowska - poniedziałek 9.40 - 9.55

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

07:00 – 08:30

- schodzenie się dzieci ;

- zabawy inspirowane lub dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne;

- ćwiczenia ogólnorozwojowe;

- rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

- czynności higieniczno - porządkowe

07:00 – 17:00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

- zabawy dowolne;

- zabawy na świeżym powietrzu;

- zajęcia dydaktyczne realizowane wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego

- czas do zagospodarowania wg uznania nauczyciela w tym : wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

- zabawy dydaktyczne , ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy, piosenek, praca indywidualna dostosowana do możliwości dzieci;

- słuchanie opowiadań, zabawy dowolne i inne wg potrzeb dzieci;

- rozchodzenie się dzieci


POSIŁKI

09:00 - 09:20 - śniadanie

11:30 -11:50 – I część obiadowa (zupa)

12:30 - 12:50 – II część obiadowa (II danie)

14:30 - 14:50 - podwieczorek


CZAS RELAKSU

12:50 – 14:10 – bajkoterapia, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna, czytanie dzieciom literatury

Przedszkolowo.pl logo